fbpx

Handelsbetingelser

Vilkår:

Den lejede hoppeborg afhentes på det angivne afhentingssted.

Lejeperioden er et døgn, fra kl. 09:30 på afhentningsdagen til kl. 09:00 på afleveringsdagen.

Hvis hoppeborgen ikke afleveres til fastsatte tid på afleveringsdagen, opkræves leje for yderligere et døgn (995,-)

Lejer skal selv sørge for forlængeledning til blæser samt snor og pløkke til fastspænding i jorden.

Hoppeborgen må ikke bruges til offentlige arrangementer, som kræver polititilladelse. Se også vores FAQ.

Lejer er ansvarlig for forsvarlig opbevaring i den aftalte lejeperiode samt tilbagelevering af hoppeborgen. Hvis betingelserne ikke opfyldes, er
lejer erstatningsansvarlig overfor HopHop.dk (Nyværdi). Vi anbefaler, at hoppeborgen opbevares aflåst i lejeperioden (f.eks. i bil, skur, garage), når produktet ikke er i brug.

Omkostninger i forbindelse med reparationer, som kan henføres til manglende overholdelse af betingelse, betales af lejer.

Hvis der skulle opstå en skade på hoppeborgen, skal HopHop. dk underrettes telefonisk eller via email hurtigst muligt.

Det må undertiden forventes at hoppeborgen kan være våd/fugtig og/eller lettere snavset, men vi henstiller alle lejere til at aftørre hoppeborgen, hvis den virker fugtig eller snavset.

For at passe bedst muligt på hoppeborgen, må der ikke bruges fodtøj.

Fortrydelse:

Bestilling kan fortrydes op til 14 dage før den aftalte afhentningsdato. Det indbetalte beløb tilbagebetales, hvis fortrydelse sker indenfor ovennævnte frist.

Betaling:

Der kan betales med VISA og Mastercard. Vi accepterer desværre ikke MobilePay eller Dankort for nuværende.

Afhentning og aflevering:

Hoppeborgen afhentes på den angivne adresse og afleveres af lejer på samme adresse, som nævnt i den  tilsendte email. Blæser til oppustning og sækkevogn til transport medfølger ved leje af hoppeborg.

Ved afhentning af hoppeborgen anbefales en bil, hvor bagsæderne kan lægges ned eller evt. en stationcar. Vi anbefaler, at man er 2 personer om at afhente hoppeborgen, selvom det for de flestes vedkommende vil være muligt at vippe og skubbe hoppeborgen ind i bagagerummet på en bil uden hjælp. Der kan desværre ikke forventes hjælp til transport eller løft ved afhentning hos udlejer.

Hoppeborgen skal afleveres i pakket tilstand som anført i den medfølgende pakningsvejledning og som henvist til i bookingbekræftelsen. Såfremt vejledningen ikke følges og det af udlejer vurderes nødvendigt at ompakke hoppeborgen før næste udlejning, opkræves kr. 400,- (inkl. moms) i gebyr.

Sikkerhed:

Aktivitet på hoppeborgen er på eget ansvar. Det påhviler lejer at sikre, at der altid er en voksen, som holder opsyn med hoppeborgen og brug heraf. 

Det påhviler lejer at fastgøre/forankre hoppeborg på forsvarlig vis.

Brug af hoppeborgen skal af sikkerhedshensyn stoppes i stærk blæst eller regn.

Personskader eller materielskader, som måtte opstå indirekte eller direkte ved brug af lejet hoppeborg, er lejers ubetinget eget ansvar. Det gælder også for personer, som bruger udstyret, udlånt til lejer. HopHop kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader, som opstår i forbindelse med afhentning, transport, brug, opbevaring eller aflevering af produkter lejet hos HopHop.

 

Behandling af personoplysninger

Forhold vedrørende dataindsamling og databehandling.
Vi indsamler og behandler løbende almindelige personoplysninger – altså ikke oplysninger klassificeret som personfølsomme oplysninger.

DataiIndsamlingen sker på følgende måde:

1. Tilbud til nye kunder
Ved tilbudafgivning til nye kunder indsamles følgende Almindelige personoplysninger: Navn, Adresse, Telefonummer, E-mail, Eventuel kommunikation via email (for virksomheder registreres også Virksomhedsnavn, CVR-nummer)

2. Ny kunde
Når en bruger booker gennem vores hjemmeside eller booker telefonisk behandles følgende oplysninger:

Navn, Adresse, email, Telefonnummer, IP adresse (for virksomheder registreres også Virksomhedsnavn, CVR-nummer)

Ovennævnte oplysninger anvendes til at kontakte kunden, hjælpe undervejs og give kunden en god købsoplevelse.

3. Eksisterende kundeforhold
Følgende data registreres og opdateres ved løbende kundeforhold:
– Tilbudshistorik, købshistorik og betalingshistorik
– Opdaterering af data
– Vi registrerer Navn, E-mail, Telefonnummer, IP adresse (for virksomheder registreres også Virksomhedsnavn, CVR-nummer)
– Evt. data fra offentlige kilder
– Anonymiseret data indsamlet via digitale tracking-værktøjer

Formål med dataindsamling:

1. For nye kunder:
At kunne levere det ønskede tilbud til kunden samt opfølgning herpå

– Modtage og registrere ordren
– Fakturering af kunden for brug af produktet.
– Udførelse af regnskab.
– Statistisk databehandling og forretningsudvikling.

2. Eksisterende kunder
At give kunden god service samt opfølgning og evt. hjælp.

– Styring af kundeforhold.
– Udvikling af forretningen (fx nye behov hos kunderne)
– Statistisk databehandling og forretningsudvikling.

Samarbejdspartnere:
Vi indsamler og behandler alene Almindelige personoplysninger for samarbejdspartnere samt ansatte hos samarbejdspartnere herunder kontaktoplysninger med formålet at opfylde kontraktforholdet indgået med samarbejderspartnere.

Videregivelse af oplysninger:

Vi videregiver kun de nødvendige oplysninger til tredje part som f.eks. underleverandører. Oplysningerne omfatter adresse, kontakt og person oplysninger (Navn, adresse, E-mail, Telefonnummer ). Videregivelse sker kun med formål om at opfylde den kontraktuelle forpligtelse overfor kunder i forbindelse med den valgte booking eller ydelse. En kontaktperson er tilknyttet hvert lokalt udlejningssted, som i forbindelse med booking får tilsendt kundens persondata via email og evt. sms (navn, tlf, email). Således kan kunde og kontaktperson kontakte hinanden i tilfælde af, at det det skulle blive nødvendigt som led i booking, afhentning, brug eller aflevering af produkt.

Cookies på hjemmesiden (HopHop.dk)

Vi gør på hjemmesiden brug af ”cookies”, som er anonym og ikke indeholder personoplysninger.

HopHop Aps

Søndervej 48G

2830 Virum

E-mail: kontakt@hophop.dk

CVR: 42300683